Сектор ТКА

АМЕЕС ООД има дългогодишен опит /над 50 години/ в областта на енергетиката. По пътя на своето развитие е успяла да се реализира като водещо предприятие при внедряването на съвременните технологии за управление, основаващи се на микропроцесорната техника. Фирмата е сертифицирана със сертификат за качество ISO 9001:2015. Разполага с квалифициран и обучен персонал, с проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност – част Електрическа.

Дейността на фирмата обхваща широк спектър от дейности:

 • Проектиране в част КИП и А: информационно и системно осигуряване, техническо осигуряване, приложно-програмно осигуряване;
 • Технологична, внедрителска и инженерингова дейност в областта на икономичното и екологично използване на енергията и горивата:  Автоматизация, модернизация и екологизация на процесите и съоръженията в енергетиката и химията; Мониторинг на вредни емисии и воднохимични процеси в ТЕЦ; Доставка на средства за автоматизация; Монтаж – пълен, специализиран, супервайзор; Пускане и настройка; Обучение на персонала;
 • Гаранционно и сервизно поддържане; Извънсервизно обслужване.

По-значими проекти на фирмата:

 • Въвеждане в системите за управление на Енергоблокове – 6 и 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NОх и CO в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД;
 • Пълен инженеринг на системите за намаляване на емисиите на котли 3 и 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД;
 • Цялостен ъпгрейд на ИУМС „Въглеподаване”, включващ подмяна на контролери, комуникационна мрежа, операторски станции, сървър и въвеждане в експлоатация в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД;
 • Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на пропуските на метан в котелна зала на блок 6 в ТЕЦ “Варна” ЕАД;
 • Доставка, монтаж и информационно осигуряване на концентратомери за солна киселина и натриева основа, разходомер за вода и нивомери за водна, солна, сярна киселини и натриева основа в ХВО на ТЕЦ “Варна”;
 • Проектиране, доставка, асемблиране, монтаж, приложно програмно осигуряване, пуск и настройка на Система за управление на блок 120 MW, в ТЕЦ “Марица 3”;
 • Проектиране, доставка, асемблиране, монтаж, приложно програмно осигуряване, пуск и настройка на Система за управление на СОДГ /Система за очистване на димни газове/, в ТЕЦ “Марица 3”;
 • Внедряване на микропроцесорна система за управление и визуализация на параметрите на котли 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ “Марица изток 3”;
 • Система за дистанционно отчитане, съхранение и обработка на информацията за произведената и потребената енергия в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” АД;
 • Система за групово управление на възбуждането на генераторите, регулираща напрежението на изводи на шина 220kV в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” АД;
 • Въвеждане на комплексна автоматизация на багери КРС в електроцентрала “КонтурГлобал Марица Изток 3” АД;
 • Интеграция на нова разпределителна ел . уредба 0.4kV в съществуващата система за управление на багер КРС в електроцентрала “КонтурГлобал Марица Изток 3”;
 • Разработка, производство на табла, софтуер и внедряване на АСУТП на инсталация за очистване на димни газове в ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД;
 • Изграждане на система за събиране и обработка на информация в “Брикел” ЕАД;
 • Асемблиране на табла за управление и внедряване на система за управление на сероочистваща инсталация в ТЕЦ “Република”;
карта с обекти
Карта с обекти на АМЕЕС в България