АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

ЗА НАС

 Компанията води началото си от 1966 г., продиктувано от необходимостта за развитие и усъвършенстване на първите стъпки в енергийната система. Основана като държавно предприятие ОАМЕС – Организация, Автоматизация и Модернизация на Енергийната Система, през годините приема няколко имена, следствие на реорганизация, до появата на настоящето АМЕЕС ООД.

След 1988 г. АМЕЕС е едно от водещите предприятия при внедряването на съвременни технологии за управление, основани на микропроцесорната техника.

Дейността на фирмата се разделя на два основни сектора: Технологичен контрол и автоматизация /ТКА/ и Акредитирана лаборатория за води и горива.

От началото на 2021 година АМЕЕС ООД е официален представител за  южна България на:

2mlogo
2M-Дивелъпмънт

Наши партньори са:

Schneider
PHOENIX CONTACT
ABB
SIEMENS