АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ

ЗА НАС

Компанията води началото си от 1966 г., продиктувано от необходимостта за развитие и усъвършенстване на първите стъпки в енергийната система. Основана като държавно предприятие ОАМЕС – Организация, Автоматизация и Модернизация на Енергийната Система, през годините приема няколко имена, следствие на реорганизация, до появата на настоящето АМЕЕС ООД.

След 1988 г. АМЕЕС е едно от водешите предприятия при внедряването на съвременни технологии за управление, основани на микропроцесорната техника.

Дейността на фирмата се разделя на два основни сектора: