Контакти

 • Централен офис
  • Раднево, 6260
  • обл. Стара Загора
  • Ул. Валентина Терешкова №3
  • Факс: +359 42/92 54 30
  • http://www.amees-bg.com

  • Управител:

  • ТКА
  • Технологичен контрол
  • и автоматизация


  • ИЛВГ
  • Изпитвателна лаборатория
  • “ВОДИ и ГОРИВА”

 • Офиси:

  • ТКА
  • Офис ТЕЦ ‘Марица изток 2″
  • с. Ковачево, 6265
  • обл. Стара Загора
  • Тел.: +359 88 241 9990
  • Тел.: +359 42 66 2964
  • Факс: +359 42/92 54 30
  • e-mail: amees.sz@gmail.com
download you tube